مقالات

  فرم آموزش و تحویل سایت

برای دریافت فرم آموزش و تحویل سایت به صورت تلفنی بر روی لینک زیر کلیک کنید. لینک دانلود :...

  فرم تعهد دریافت اطلاعات هاست

لینک دانلود : فرم تعهد دریافت اطلاعات هاست

 تاییدیه گرافیک سایت

 فرم تایید گرافیک سایت که باید پس از امضا، به شرکت تیکت شود لینک دانلود : تاییدیه گرافیک...

 تنظیم پید های اختصاصی روی سیستم فروش آنلاین

نامه اطلاع رسانی تنظیم پید های اختصاصی روی سیستم فروش آنلاین لینک دانلود : تنظیم پید های...

 فرم اطلاعات پید و ساین

برای تکمیل اطلاعات پیدها و ساین های آژانس خود فرم زیر را دریافت کرده و در سربرگ آژانس به همراه...