ثبت اطلاعات کامل نماینده+مسافر به چه صورتی است؟

 به دو روش انجام می شود:
1.در زمان ثبت مسافر جدید می توانید بر روی اطلاعات بیشتر کلیک بفرمائید و تکمیل فرمائید
2.بعد از ثبت مسافر می توانید بر روی پروفایل مسافر رفته و تکمیل بفرمائید 

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

چگونه یک قرارداد را کنسل کنیم؟

اگر می خواهید قسمتی از قرارداد را کنسل کنید در قسمت ویرایش اطلاعات اولیه آن قسمت از قرارداد را با...

آیا امکان تغییر تاریخ ثبت قرارداد وجود دارد؟

 امکان تغییر تاریخ قرارداد فقط هنگام ورود اطلاعات اولیه در قسمت تاریخ وجود دارد و بعد از ثبت...

کد تور و کد مرتبط چیست؟

 کد تور به منظور این است که هر تور شامل یک کد می باشد و روی هر تور بایستی یک کد تعریف کرد.کد...

یادآوری چیست؟

سیستمی است که شما میتوانید در آن یک روزی را مشخص کنید و دلیل آن را بیان کنید،سپس سیستم یادآوری به...

منومشتریان در کانتر چیست؟

 لیست تمامی سرویس دهنده-گیرنده را می توانید مشاهده کنید و می توانید برای مشتریانی که ثبت کرده اید...