آیا درسیستم اتوماسیون، امکان نمایش شماره بلیط برای هرمسافر درصورتحساب همکاران وجود دارد ؟

شما می توانید در سیستم اتوماسیون و حسابداری پرواز ،شماره بلیط هر مسافر را در صورتحساب همکاران مشاهده کنید.

-ابتدا در قسمت امورمالی حساب همکاران را انتخاب کنید.

-سپس روی همکار مورد نظر کلیک نمایید. 

-تاریخ قرارداد را مشخص نمایید و روی جست وجو کلیک نمایید.

- پس از نمایش صورتحساب در هر ردیف شماره بلیط مربوط به هر مسافر نمایش داده می شود.

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

گزارش هزینه های متفرقه چیست؟

در این بخش میتوانید هزینه های متفرقه خود را گزارش گیری کنید بر اساس نوع هزینه،تاریخ،مقدار،نام بانک

واریز به صندوق چیست؟

شما میتوانید از سمت حسابداری واریزی انجام دهید و یا حتی رکود را حذف و یا فیش را صادر کنید  

چگونه بانک جدید را تعریف کنیم؟

در پنل حسابداری وارد آیتم حساب های بانکی شده, گزینه ی تعریف بانک جدید را کلیک نمایید سپس...

چرا کمیسیون کانترها به درستی محاسبه نمی شود؟

قراردادهای که عملیات مالی مسافر آن تسویه شده باشد به صورت اتوماتیک به بخش قراردادهای تسویه شده...

آیا درسیستم اتوماسیون وحسابداری پرواز، امکان جستجو براساس تاریخ پرواز می باشد؟

 شما می توانید در سیستم اتوماسیون و حسابداری پرواز درقسمت صورتحساب همکار قراردادهای ثبت شده در...