آیا درسیستم اتوماسیون وحسابداری پرواز، امکان جستجو براساس تاریخ پرواز می باشد؟

 شما می توانید در سیستم اتوماسیون و حسابداری پرواز درقسمت صورتحساب همکار قراردادهای ثبت شده در سیستم رابراساس تاریخ پرواز جستجو نمایید.

برای این منظور مراحل زیر را طی نمایید. 

1-ابتدا ازقسمت امور مالی بخش حساب همکاران را انتخاب نمایید.

2-سپس همکار مورد نظر را انتخاب نمایید.

3-روی بخش نمایش صورتحساب کلیک نمایید.

4-سپس در این بخش با انتخاب فیلتر جست وجو براساس تاریخ قرارداد یا تاریخ پرواز می توانیدقراردادهای مورد نظر را دربازه های 

زمانی دلخواه مشاهده نمایید.

5-در صفحه ی باز شده گزارش صورتحساب همکار را مشاهده نمایید.

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

گزارش هزینه های متفرقه چیست؟

در این بخش میتوانید هزینه های متفرقه خود را گزارش گیری کنید بر اساس نوع هزینه،تاریخ،مقدار،نام بانک

واریز به صندوق چیست؟

شما میتوانید از سمت حسابداری واریزی انجام دهید و یا حتی رکود را حذف و یا فیش را صادر کنید  

چگونه بانک جدید را تعریف کنیم؟

در پنل حسابداری وارد آیتم حساب های بانکی شده, گزینه ی تعریف بانک جدید را کلیک نمایید سپس...

چرا کمیسیون کانترها به درستی محاسبه نمی شود؟

قراردادهای که عملیات مالی مسافر آن تسویه شده باشد به صورت اتوماتیک به بخش قراردادهای تسویه شده...

درپنل حسابداری نهایی چیست؟

 قراردادهایی که از سمت تسویه شده مراحلش انجام شده است را میتوانید قرارداد مورد نظر را انتخاب...