چگونه آلارم و هشدار سررسید چک های پداختنی و دریافتنی به حسابدار را مشاهده کنم ؟

در منوی امور مالی ، مقابل چک های پرداختنی و چک های دریافتنی چراغ آلارم چشمک زن قرمز و سبز که هشدار سررسیدچک 1روز مانده به موعد می باشدرا مشاهده می کنید.با انتخاب چک های پرداختنی و چک های دریافتنی، می توانید چک هایی را که تاریخ سررسید آن ها رسیده است را مشاهده کنید.

  • Email, SSL
  • 2 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

گزارش هزینه های متفرقه چیست؟

در این بخش میتوانید هزینه های متفرقه خود را گزارش گیری کنید بر اساس نوع هزینه،تاریخ،مقدار،نام بانک

واریز به صندوق چیست؟

شما میتوانید از سمت حسابداری واریزی انجام دهید و یا حتی رکود را حذف و یا فیش را صادر کنید  

چگونه بانک جدید را تعریف کنیم؟

در پنل حسابداری وارد آیتم حساب های بانکی شده, گزینه ی تعریف بانک جدید را کلیک نمایید سپس...

چرا کمیسیون کانترها به درستی محاسبه نمی شود؟

قراردادهای که عملیات مالی مسافر آن تسویه شده باشد به صورت اتوماتیک به بخش قراردادهای تسویه شده...

آیا درسیستم اتوماسیون وحسابداری پرواز، امکان جستجو براساس تاریخ پرواز می باشد؟

 شما می توانید در سیستم اتوماسیون و حسابداری پرواز درقسمت صورتحساب همکار قراردادهای ثبت شده در...