عضویت در تلگرام

ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت اتصالات تکنو نوین بست
فعالیت : تامین کننده کلیه ملزومات نفت ، گاز ، پترو شیمی تولید کننده کلیه بست های ایمنی آب ، گاز ، صنعتی و کر پی
وب سایت : teknonovinbast.com
طراحی سایت تکنو نوین بست با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تکنو نوین بست با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید