عضویت در تلگرام

صفحه اصلی

طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی داده هاي دنياي دور

    طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی داده هاي دنياي دور
فعالیت :
وب سایت : http://inbandar.com
طراحی سایت داده هاي دنياي دور با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت داده هاي دنياي دور با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید