لیست قیمت

صفحه اصلی

طراحی سایت ماشین آلات صنعتی بازرگانی کشت و کار

    طراحی سایت ماشین آلات صنعتی بازرگانی کشت و کار
فعالیت : واردات ، مشاوره ، طراحی ، تولید و فروش کلیه ماشین آلات کشاورزی ، صنعتی و سیستم های مکانیزه آبیاری
وب سایت : http://keshtokar.ir
طراحی سایت بازرگانی کشت و کار با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت بازرگانی کشت و کار با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید