لیست قیمت

صفحه اصلی

طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی جنرال کار

    طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی جنرال کار
فعالیت : گروه صنعتی معدنی جنرال کار
وب سایت : http://generalkar.ir
طراحی سایت جنرال کار با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت جنرال کار با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید