لیست قیمت

صفحه اصلی

طراحی سایت نفت ، گاز و پتروشیمی تجهیزات صنعت ایران

    طراحی سایت نفت ، گاز و پتروشیمی تجهیزات صنعت ایران
فعالیت : واردات و تامین تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و کلیه تجهیزات کارخانجات
وب سایت : http://tsiran.ir
طراحی سایت تجهیزات صنعت ایران با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تجهیزات صنعت ایران با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید