لیست قیمت

صفحه اصلی

طراحی سایت دفتر زیارتی آل مهدی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت دفتر زیارتی آل مهدی
فعالیت : دفتر زیارتی
وب سایت : https://www.parvaz.co
طراحی سایت دفتر زیارتی آل مهدی با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت دفتر زیارتی آل مهدی با Mysql , Php انجام شده است.
1 - باشگاه مسافران
2 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی
شرکت ایران تکنولوژی، حسابداری آژانس مسافرتی دفتر زیارتی آل مهدی را به صورت اختصاصی با نام نرم افزار پرواز ارائه داده است. سیستم حسابداری آژانس مسافرتی دفتر زیارتی آل مهدی به نرم افزار اتوماسیون آژانس مسافرتی متصل است و همواره تمامی بخش های یک آژانس مثل مدیر، حسابداری، صندوق و کانتر با دسترسی خود به نرم افزار حسابداری آژانس هواپیمایی متصل بوده و از زمان ثبت یک قرارداد تا باشگاه مسافران و خدمات مالی در کنار مسافر بوده و سعی می کند سفر آرام و مطمئنی را به وی ارائه دهد. نرم افزار پرواز همزمان دارای نرم افزار حسابداری آژانس مسافرتی و نرم افزار اتوماسیون آژانس مسافرتی می باشد. پیشنهاد ما به صاحبان آژانس مسافرتی همواره این بوده است که در زمان تصمیم گیری جهت خرید نرم افزار حسابداری آژانس هواپیمایی، این نکته را مدنظر داشته باشند که از شرکت هایی استفاد کنند که در این صنعت دارای تخصص و تجربه کافی باشند.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید