لیست قیمت

صفحه اصلی

طراحی سایت هتل مرمر کرج

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت هتل مرمر کرج
فعالیت : هتل
وب سایت : http://marmarhotel.ir
طراحی سایت هتل مرمر کرج با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت هتل مرمر کرج با Mysql , Php انجام شده است.
1 - سایت هتل
2 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی
شرکت ایران تکنولوژی، حسابداری آژانس مسافرتی هتل مرمر کرج را به صورت اختصاصی با نام نرم افزار پرواز ارائه داده است. سیستم حسابداری آژانس مسافرتی هتل مرمر کرج به نرم افزار اتوماسیون آژانس مسافرتی متصل است و همواره تمامی بخش های یک آژانس مثل مدیر، حسابداری، صندوق و کانتر با دسترسی خود به نرم افزار حسابداری آژانس هواپیمایی متصل بوده و از زمان ثبت یک قرارداد تا باشگاه مسافران و خدمات مالی در کنار مسافر بوده و سعی می کند سفر آرام و مطمئنی را به وی ارائه دهد. نرم افزار پرواز همزمان دارای نرم افزار حسابداری آژانس مسافرتی و نرم افزار اتوماسیون آژانس مسافرتی می باشد. پیشنهاد ما به صاحبان آژانس مسافرتی همواره این بوده است که در زمان تصمیم گیری جهت خرید نرم افزار حسابداری آژانس هواپیمایی، این نکته را مدنظر داشته باشند که از شرکت هایی استفاد کنند که در این صنعت دارای تخصص و تجربه کافی باشند.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید