پلن های تولید محتوا ایران تکنولوژی

برنزی

( 3 ماه )
 • 6 مقاله مرتبط با نوع فعالیت
 • 15 خبر مرتبط با آژانس
 • 15 تور داخلی و خارجی
 • 15 هتل داخلی و خارجی
 • 15 ویزای کشور های جهان


ویژه مشتریان جدید 3 میلیون پرداخت نقدی10%تخفیف
پیشنهاد ویژه

نقره ای

( 6 ماه )
 • 20 مقاله مرتبط با نوع فعالیت
 • 25 خبر مرتبط با آژانس
 • 25 تور داخلی و خارجی
 • 25 هتل داخلی و خارجی
 • 25 ویزای کشور های جهان
جزییات پکیج
6.6 میلیون در 3 قسط 5.9 میلیون پرداخت نقدی10%تخفیف
تولید محتوای شبکه های اجتماعی
9.6 میلیون در 3 قسط 8.6 میلیون پرداخت نقدی10%تخفیف

طلایی

( 12 ماه )
 • 50 مقاله مرتبط با نوع فعالیت
 • 60 خبر مرتبط با آژانس
 • 60 تور داخلی و خارجی
 • 60 هتل داخلی و خارجی
 • 60 ویزای کشور های جهان
جزییات پکیج
18 میلیون در 6 قسط 15.3 میلیون در 2 قسط15%تخفیف
تولید محتوای شبکه های اجتماعی
22.8 میلیون در 6 قسط 19.3 میلیون در 2 قسط15%تخفیف