برای بستن ESC را بزنید

7 راهکار برای ارائه یک تور استاندارد

زمان مطالعه : ۳ دقیقه برای تعریف تور به صورت استاندارد باید به چندین مورد توجه کنید؛ و فقط به نام تور بسنده نکنید.
تمام موارد را در معرفی یک تور برای کاربر در نظر بگیرید، مواردی مثل امکانات هتل، امکانات وسیله نقلیه و …. تمام جزئیات تور را برای کاربر توضیح دهید.