به طور خلاصه در مورد این صحبت خواهم کرد که اینستاگرام بهتر است یا وب سایت؟
این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند، اصطلاحا اینستاگرام کانال تبلیغاتی است، اما وب سایت هم کانال تبلیغاتی است، هم کانال توزیع. پس شما باید هر دو را همزمان داشته باشید؛

اهمیت اینستاگرام

باید اینستاگرام داشته باشید تا از این فرصت تبلیغاتی استفاده کنید :
• برای گذاشتن پروموشن‌ها و آفرهایتان
• با مشتری‌هایتان ارتباط دو سویه داشته باشید.
• فیلم و عکس تهیه کنید.
• تبلیغات در صفحه‌های مختلف انجام دهید.
اما در انتها مشتری شما از روی اینستاگرام نمی‌تواند خرید انجام دهد، به همین دلیل است که می‌گوییم اینستاگرام کانال توزیع و فروش نیست.

اهمیت وب سایت

شما باید یک وب سایتی داشته باشید تا پس از این که مشتری خود را در اینستاگرام برای خرید ترغیب کردید، به وب سایت‌تان ارجاع کند و در وب سایت عملیات فروش انجام شود.
لذا این موضوع که بعضی دوستان ادعا دارند که اینستاگرام یا وب سایت دارند و کافی است، به هیچ وجه کافی نیست و شما باید همزمان هم اینستاگرامتان خوب و فعال باشد، جهت ارائه یک کانال تبلیغاتی و هم وب سایت‌تان بسیار زیبا، تعاملی و استاندارد طراحی شده باشد، برای ارائه یک کانال توزیع و فروش. پس شما همزمان به هر دو نیاز خواهید داشت.

پیشنهاد می‌کنم در رابطه با کانال‌های توزیع و کانال‌های فروش بیشتر تحقیق کنید و در رابطه با کانال‌های تبلیغاتی بیشتر مطالعه کنید.