سفارش
طراحی سایت شرکت کالا مهر
فعالیت : واردات و توزیع انواع چسب درزگیر ، محصولات شیمیایی و لوازم جانبی
وب سایت : http://www.kalamehr.com
طراحی سایت شرکت کالا مهر با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت کالا مهر با Mysql , Php انجام شده است.
Iran Technology Ltd. Reviewed by IT Inc. on September 19. webdesign Company In IRAN Best tourisem webdesign Company in Iran tourisem Festival 4.3