عضویت در تلگرام

ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت شرکتهای صنعتی و بازرگانی بردو
فعالیت :
وب سایت : bordoo-co.com
طراحی سایت بردو با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت بردو با Mysql , Php انجام شده است.
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید