طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت بازرگانی کریم زاده

فعالیت :
وب سایت : keshtokar.ir
طراحی سایت بازرگانی کریم زاده با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت بازرگانی کریم زاده Mysql , Php انجام شده است.