ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت

فعالیت :
وب سایت :
طراحی سایت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی