عضویت در تلگرام

ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری خزر پرواز
فعالیت : آژانس مسافرتی و گردشگری
وب سایت : http://khazarparvaz.com/fa/user/home.php
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری خزر پرواز با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری خزر پرواز با Mysql , Php انجام شده است.
1 - وب سرویس چارتری و سیستمی
2 - طراحی سایت مسافرتی
3 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید