ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری فلامینگو
فعالیت : آژانس مسافرتی و گردشگری
وب سایت : http://flamingotta.com/fa/user/home.php
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری فلامینگو با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری فلامینگو با Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت مسافرتی