عضویت در تلگرام

ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت انجمن صنفی مدیران فنی
فعالیت : انجمن صنفی مدیران فنی
وب سایت : http://ittma.iran-tech.com
طراحی سایت انجمن صنفی مدیران فنی با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت انجمن صنفی مدیران فنی با Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت مسافرتی
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید