طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت روتا

فعالیت :
وب سایت : rota.ir
طراحی سایت روتا با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت روتا Mysql , Php انجام شده است.