طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت هتل سارا کیش

 طراحی سیستم - طراحی سایت هتل سارا کیش
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.sarahotel.org
طراحی سایت هتل سارا کیش با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت هتل سارا کیش با Mysql , Php انجام شده است.