طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت تجارت درمان سلامت

فعالیت : واردکننده محصولات یکبارمصرف پزشکی
وب سایت : tdsmed.ir
طراحی سایت تجارت درمان سلامت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت تجارت درمان سلامت Mysql , Php انجام شده است.