ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ره آورد سیر ملل
فعالیت : آژانس مسافرتی و گردشگری
وب سایت : www.parvaz.co
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ره آورد سیر ملل با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ره آورد سیر ملل با Mysql , Php انجام شده است.
1 - باشگاه مسافران
2 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی