ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز
فعالیت : دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری
وب سایت : www.parvaz.co
طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت مسافرتی
2 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی