ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گشتستان سیر خاورمیانه
فعالیت : شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
وب سایت : www.parvaz.co
طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گشتستان سیر خاورمیانه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گشتستان سیر خاورمیانه با Mysql , Php انجام شده است.
1 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی