ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان
فعالیت : آژانس مسافرتی و گردشگری
وب سایت : www.parvaz.co
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان با Mysql , Php انجام شده است.
1 - حسابداری و اتوماسیون مسافرتی