ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افشین ریحانه خراسان
فعالیت : شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
وب سایت : http://galiver.ir/fa/user/home.php
طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افشین ریحانه خراسان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افشین ریحانه خراسان با Mysql , Php انجام شده است.
1 - وب سرویس چارتری و سیستمی