ابزار امتیاز دهی

    طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کبکان گشت
فعالیت : شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
وب سایت : http://safaret.ir
طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کبکان گشت با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کبکان گشت با Mysql , Php انجام شده است.
1 - وب سرویس چارتری و سیستمی
اپلیکشین
فروش آنلاین ما
را دانلود کنید