ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت نيكفر گروپ

فعالیت : معدن سنگ
وب سایت : nikfargroup.com
طراحی سایت نيكفر گروپ با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت نيكفر گروپ Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی