ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت شمش توحيد

فعالیت : توليد مس و آلياژهاي متنوع
وب سایت : tohidshemsh.ir
طراحی سایت شمش توحيد با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شمش توحيد Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی