ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت ايمن پل

فعالیت :
وب سایت : imenpole.com
طراحی سایت ايمن پل با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت ايمن پل Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی