طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت لاله زار

فعالیت :
وب سایت : lm80.com
طراحی سایت لاله زار با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت لاله زار Mysql , Php انجام شده است.