طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارس

فعالیت :
وب سایت : sadadmachine.com
طراحی سایت سداد ماشين با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت سداد ماشين Mysql , Php انجام شده است.