طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارس

 طراحی سیستم - طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارس
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.parvaz.co
طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارس با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مروارید تورک پارس با Mysql , Php انجام شده است.