طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان

 طراحی سیستم - طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.parvaz.co
طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان با Mysql , Php انجام شده است.