ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت داني سام همراه

فعالیت :
وب سایت : danihamrah.com
طراحی سایت داني سام همراه با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت داني سام همراه Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی