طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ملک گشت ایساتیس

فعالیت :
وب سایت : kavoshmagazine
طراحی سایت مجله كاوش با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت مجله كاوش Mysql , Php انجام شده است.