ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت شاهپور

فعالیت :
وب سایت : shahpourco.com
طراحی سایت شاهپور با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت شاهپور Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی