طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری سیتا پرواز کویر یزد

فعالیت :
وب سایت : mobincantin.com
طراحی سایت مبين كانتين با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت مبين كانتين Mysql , Php انجام شده است.