ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت استوديو سپهر

فعالیت :
وب سایت : sepehrstudio.com
طراحی سایت استوديو سپهر با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت استوديو سپهر Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی