طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت هتل مرمر کرج

 طراحی سیستم - طراحی سایت هتل مرمر کرج
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.parvaz.co
طراحی سایت هتل مرمر کرج با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت هتل مرمر کرج با Mysql , Php انجام شده است.