طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری امین سیر اشهری

فعالیت :
وب سایت : 159
طراحی سایت خانم محمدي با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت خانم محمدي Mysql , Php انجام شده است.