ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت مهر ميهن

فعالیت :
وب سایت : mehr-mihan.ir
طراحی سایت مهر ميهن با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت مهر ميهن Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی