طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری ائل گشت

فعالیت :
وب سایت : mehr-mihan.ir
طراحی سایت مهر ميهن با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت مهر ميهن Mysql , Php انجام شده است.