ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آبد ماشين

فعالیت :
وب سایت : abed.ir
طراحی سایت آبد ماشين با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آبد ماشين Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی