طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری 10020

فعالیت :
وب سایت : abed.ir
طراحی سایت آبد ماشين با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آبد ماشين Mysql , Php انجام شده است.