طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت رونيش پيانو

فعالیت :
وب سایت : ronisehpianos.de
طراحی سایت رونيش پيانو با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت رونيش پيانو Mysql , Php انجام شده است.