طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی ایمن سیر پرواز

فعالیت :
وب سایت : ronisehpianos.de
طراحی سایت رونيش پيانو با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت رونيش پيانو Mysql , Php انجام شده است.