ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت alana

فعالیت :
وب سایت : alana.ir
طراحی سایت alana با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت alana Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی