ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت یدک لاستیک

فعالیت :
وب سایت : mst-gift.com
طراحی سایت یدک لاستیک با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت یدک لاستیک Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی