طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز

 طراحی سیستم - طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز
فعالیت : آژانس مسافرتی و هواپیمایی
وب سایت : http://www.parvaz.co
طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تانیش پرواز با Mysql , Php انجام شده است.