طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری بنیامین پرواز پارس

فعالیت :
وب سایت : bastebandi.ir
طراحی سایت bastebandi.ir با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت bastebandi.ir Mysql , Php انجام شده است.