ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت bastebandi

فعالیت :
وب سایت : bastebandi.ir
طراحی سایت bastebandi با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت bastebandi Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی