طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز،گردشگری، طراحی سایت آژانس مسافرتی و گردشگری کریاس هفت سپهر

فعالیت :
وب سایت : whiteline.ir
طراحی سایت whiteline.ir با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت whiteline.ir Mysql , Php انجام شده است.