ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت آهن آلات خالقی

فعالیت :
وب سایت : ahanalat-khaleghi.com
طراحی سایت آهن آلات خالقی با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت آهن آلات خالقی Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی