ابزار امتیاز دهی

طراحی سایت آژانس مسافرتی و هواپیمایی،نرم افزار پرواز، طراحی سایت پويا سنجش

فعالیت :
وب سایت : pooyasanjesh.com
طراحی سایت پويا سنجش با تکنیک های JQuery , Css , JavaScript , Html انجام شده است.
برنامه نویسی طراحی سایت پويا سنجش Mysql , Php انجام شده است.
1 - طراحی سایت عمومی